Skip to content

Technologia


Głównymi nurtami technologicznymi, rozpoczynającymi się od biomasy są energia elektryczna oraz paliwa gazowe i ciekłe. Pośrednim czynnikiem we wszystkich procesach jest gaz syntezowy (mieszanka tlenku węgla CO oraz wodoru H2).

Efektywne oczyszczanie tego gazu było dotychczas największym wyzwaniem przy zgazowaniu surowców organicznych, gdyż niewłaściwie oczyszczony gaz skutkował osadzaniem się lotnych frakcji smółek i sadzy na częściach agregatu prądotwórczego, prowadząc do jego szybkiego zużycia i zniszczenia. Dziś do oczyszczenia gazu wykorzystujemy efektywne urządzenie PARS bazujące na zimnej plazmie. Dzięki temu bioelektrownie firmy BIOLEUX Polska zapewniają najniższy koszt produkcji energii elektrycznej (1.4 kWh/kg biomasy) dla konkretnej kombinacji agregatu i surowca. Wynika to z wyjątkowo niskiego zużycia energii na oczyszczenie gazu.

Opis technologii:

 • Faza I
 • Pierwszy etap technologii odnosi się do procesu, w którym otrzymujemy syngaz (gaz syntetyczny). Obejmuje on urządzenia tj. podajnik do biomasy oraz retorte (zgazowarke) do jej zgazowania.

  W zależności od rodzaju biomasy stosowany jest odpowiedni system podawania jej do retorty, w której to zachodzi proces zgazowania. W zaadoptowanej dla technologii zgazowarce, w wyniku zgazowania biomasy powstaje popiół i brudny syngaz.

 • Faza II
 • Podstawą działania technologii w rozumieniu ogólnych założeń firmy (bezemisyjność) jest drugi etap. Obejmuje on zagadnienia przygotowania brudnego syngazu celem podania go na agregat prądotwórczy.

  Brudny syngaz powstały w I fazie technologii trafia do urządzenia PARS. Jest to „serce” technologii, gdzie brudny syngaz zawierający smółki, sadze i Lotne Związki Organiczne, jest oczyszczany. Następnie czysty syngaz trafia na wymienniki ciepła celem jego ochłodzenia i otrzymania optymalnej temperatury.

 • Faza III
 • Końcowym zagadnieniem technologii jest etap produkcji prądu z czystego syngazu. Mowa o dedykowanym agregacie prądotwórczym poprzedzonym zbiornikiem buforowym.

  Gotowy czysty syngaz magazynowany jest w zbiorniku buforowym. Stamtąd bezpośrednio trafia do agregatu, gdzie produktem końcowym jest czysta energia elektryczna.