Skip to content

PARS


PARS (Plasma Assisted Reforming Scrubber) jest podstawowym elementem nowej generacji systemów „odpady na energię”, ściśle chronionym ponad 15 patentami i tajemnicami handlowymi.

Urządzenie PARS jest unikalnym reaktorem zimno-plazmowym, w którym wyładowanie elektryczne przekształca błyskawicznie wszelkie gazowe produkty gazyfikacji (smółki sadze i Lotne Związki Organiczne) w ultra czysty gaz syntezowy. Ta opatentowana technologia jest wyjątkowo efektywna, czysta i niedroga oraz może być zintegrowana z każdym systemem gazyfikacji lub fermentacji beztlenowej. PARS reformuje biogaz, gaz węglowy, gaz z wysypisk, gaz wodny, gaz miejski, odpadową glicerynę, odpadowe węglowodory lub oleje roślinne z zachowaniem dowolnego stosunku H2:CO w granicach 0,5-2:1.

Gaz syntezowy z PARSa jest używany jako paliwo w generatorach spalinowych lub turbinowych, lub ogniwach paliwowych typu SOFC w celu generowania odnawialnej energii elektrycznej lub paliw syntetycznych.

Istnieje wiele dogodnych surowców do systemów energetycznych opartych na PARSie. Od ściętej trawy, poprzez ściółkę z hodowli, do zanieczyszczonych wód zęzowych, osadów pościekowych i odpadów z przemysłu spożywczego i rolnictwa- każda substancja organiczna jest doskonała. PARS użytkuje brudny gaz wytwarzany podczas zgazowania tych substancji i tworzy z niego czysty gaz syntezowy. To opatentowane urządzenie używa niskotemperaturowego wyładowania elektrycznego.

PARS znacząco różni się od energochłonnych i niszczących materię palników plazmowych, które pochłaniają więcej energii niż tworzą, osiągają bardzo wysokie temperatury wymagające drogich materiałów konstrukcyjnych, jak również powodują wydzielanie się toksyn (dioksyny i furany). Reaktory PARS używają energii bardzo oszczędnie w celu rozbicia związków chemicznych na mieszankę jonów, elektronów i wolnych rodników, z której po przejściu przez warstwę własnych katalizatorów otrzymywany jest ultra czysty gaz syntezowy (wodór i tlenek węgla).

Elektryczność oraz energię cieplną i chłodniczą możemy otrzymać poprzez użycie gazu syntezowego jako surowca. Może on być użyty w neutralnym węglowo procesie do produkcji bardzo czystych benzyn, olejów napędowych oraz paliw lotniczych, nie zawierających siarki lub rakotwórczych związków zawartych w paliwach kopalnych. Inne zastosowania to produkcja odnawialnego wodoru (RH2), podziemne zgazowanie węgla (UCG), odsiarczanie gazów lub wykorzystanie odpadowych gazów odlotowych z wydobycia ropy i gazu.