Skip to content

N e w s


13 September 2013

Micro powerplants PARS 20.01 and 200.02 have now been approved by an environmental fund PolSEFF, established in Poland in 2012 by the European Bank for Reconstruction and Development, and placed on their LEME list of equipment pre-approved for low-rate financing. On that list investors may find any energy-saving devices or sources of renewable (low CO2 emission) energy.
Power plants PARS 20.01 and PARS 200.02 are the only approved emissionless biowaste equipment in the country.
The customer interested in a purchase or a lease of a PARS power plant should print a Certificate of Pre-Approval from the PARS page on the Fund’s web site and take it to any of the 5 banks, servicing the Fund ( (POLSEFF financing) . After the financing is approved (takes about a week) and the power plant installation, the customer receives 10-15% Energy Bonus, which effectively reduces the project cost. The Bonus is based on the amount financed.


09 March 2013

BIOLEUX Polska przygotowuje się obecnie do budowy zakładu montażowego bioelektrowni we Wrocławiu, w bezpośrednim sąsiedztwie nowego lotniska im. Kopernika. Drugą montażownią ma być obiekt w Gdyni, zaspokajający potrzeby kontrahentów zagranicznych. Te nowoczesne zakłady pomogą nam zaspokoić początkowy popyt klientów na nasze produkty.


11 February 2013

Firma rozpoczyna procedurę wdrażania mikrobioelektrowni o mocy 20 kWe (PARS 20.01). W ramach sprzedaży została założona sieć franczyzy „ZIELONA ENERGIA”.


05 January 2013

Firma BIOLEUX Polska zmienia adres oddziału we Wrocławiu. Aktualny adres Wrocławskiego oddziału mieści sie przy ul. Rdestowej 5, 54-530 Wrocław (boczna ul. Granicznej, 600 metrów od nowego lotniska). Równocześnie zmianie ulega lokalizacja bazy technologicznej.


16 December 2012

W chwili obecnej firma negocjuje sprzedaż szeregu bioelektrowni na biomasę o mocy 200 – 2000 kWe. Wprowadzane zostają na rynek także średnioseryjne mikro-elektrownie na słomę i zrębki o mocy 20 – 50 kWe, w partnerstwie z licencjobiorcą w Słowenii.


03 October 2012

Pracownicy firmy biorą udział w IX Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym i w misji gospodarczej, które odbywają się w Dreźnie. Ponadto ciągle trwają liczne pokazowe uruchomienia instalacji, na które zapraszani są zainteresowani inwestorzy.


03 September 2012

Strategicznie, BIOLEUX Polska przygotowuje się do produkcji odnawialnej energii elektrycznej na własny rachunek. Aktualnie zostają wszczęte wszelkie procedury wymagane w celu uzyskania kompletu pozwoleń do produkcji energii.