Skip to content

Strona Główna


NASZA STRONA JEST W TRAKCIE AKTUALIZACJI – DO ZOBACZENIA PO ŚWIĘTACH !


Z OSTATNIEJ CHWILI : Najnowsza oferta na nowe jednostki PARS 20.02, patrz PRODUKTY

Jesteśmy międzynarodowym zespołem o korzeniach w U.S.A., działającym w Polsce i w Wlk. Brytanii w poszukiwaniu sprzyjających warunków i funduszy inwestycyjnych do rozwoju naszych unikalnych technologii OZE.

Firma BIOLEUX Polska została założona w roku 2009 w celu wdrożenia projektów związanych z generacją energii odnawialnych z biomasy i innych odpadów organicznych. Po uzyskaniu licencji z firmy ECP na urządzenia do czystego i efektywnego energetycznie zgazowania surowców organicznych, takich jak biomasa, odpady rolnicze i leśne oraz odpady komunalne i osady pościekowe, została otwarta droga ku taniemu wytwarzaniu czystej energii. Efektem tego jest produkcja energii elektrycznej  i paliw.

BIOLEUX Polska wprowadza na rynki międzynarodowe kompletne, skonteneryzowane bioelektrownie „pod klucz” oraz spokrewnione technologie oczyszczania gazów. Posiadamy niezależny moduł elektrycznego urządzenia do czyszczenia gazu powstającego w pierwszej fazie zgazowania. W roku 2009 zostaliśmy licencjobiorcą i wyłącznym przedstawicielem handlowym francuskiej firmy ECP, która opatentowała i rozwijała technologię przez ponad 20 lat. Używamy także technologii pokrewnych.

Jednym z kierunków rozwoju przedsiębiorstwa jest produkcja tanich paliw, takich jak: olej napędowy, benzyna, metanol i nafta (paliwo do turbin lotniczych) z odpadowych surowców organicznych, a nawet z gazu ziemnego.

Przyszłościowo, kierownictwo firmy zamierza wydzielić szereg ubocznych, lecz obiecujących technologii typu spin-off, takich jak : odsiarczanie gazu syntezowego, oczyszczanie biogazu, gazu wysypiskowego i ziemnego oraz gazu pochodzącego z podziemnego zgazowania węgla (UCG), generowanie wodoru z surowców odnawialnych, oczyszczanie wód zęzowych w statkach, palniki do spalania ubogich mieszanek pyłu węglowego, usprawniona ekstrakcja ropy naftowej z piasków roponośnych i utylizacja pochodni gazu ziemnego i metanu dla uniknięcia zagrożeń środowiskowych.